Cenaze Fonu

II. FON’UN AMACI

İsveç’te yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile İsveç vatandaşı statüsündeki Müslümanların, Şartname ’de yazılı şartları zamanında yerine getirdikleri takdirde, İsveç’te vefat etmeleri halinde cenazelerinin İslami kurallara göre techiz ve tekfininin yapılabilmesi için, resmi işlemlerini tamamlamak, Türkiye veya İsveç’te defnini sağlamak ve bu işlemlerden doğacak masrafları imkânlar ölçüsünde karşılamaktır. Fon, risk payını geçmeyecek şekilde İDV tüzüğündeki esaslar çerçevesinde faaliyet gösteren dernek ve kuruluşlara yardım yapabilir, kendi hizmet ve faaliyet alanını geliştirmek amacıyla yatırım yapabilir. Söz konusu yardım ve yatırım kararlarının alınmasında ve miktarların belirlenmesinde karar mercii Vakıf Yönetim Kurulu’dur. 

ÜYELİK FORMU 

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

I. GENEL BİLGİ

Cenaze Nakli Yardımlaşma Fonu, faaliyet ve hizmetlerini İsveç Diyanet Vakfı’nın bünyesi ve sorumluluğu altında sürdürür. Fon, her türlü hizmetini imkânlar ölçüsünde karşılıklı yardımlaşma esasına dayalı yürütür ve bir şirket statüsüne sahip değildir. Fon üyesi olmak Vakıf üyesi olmak anlamını kesinlikle taşımaz.

YILLIK ÜYELİK AİDATI AİLE BAŞI 350 SEK
 
Detaylı Bilgi ve Üyelik için +46 8 777 91 34 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.
 

III. FON ÜYELİĞİ

     A. ARANAN ŞARTLAR

* Müslüman olmak,

* İsveç’te resmi ikametle T.C. vatandaşı veya çifte uyruklu (Türk ve İsveç vatandaşı) statüsünde olmak,

* Turist veya ilticacı olmamak,

* İsveç vatandaşlık numarasına (Personnummer) sahip olmak,

* Üyelik şartlarına sahip aile reisi, istediği takdirde aynı şartları taşıyan eşini ve kendi üzerine kayıtlı 18 yaşını doldurmamış çocuklarını da Fon’a üye yaptırabilir.

     B. GEREKLİ BELGELER

1) Başvuru Formu  (Okunup, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulup imzalanacak)

2) Oturum Belgesi (Personbevis) - Varsa nikâhlı eş ve çocukların da oturum belgeleri eklenecek.

3) Pasaport Kimlik ve Oturum Sayfası Fotokopisi (Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerlidir)

4) Havale Dekontu (Yaş gruplarına göre belirlenmiş üyelik “giriş ücreti“ Fon’un  5445-5449 no’lu  BankGiro hesabına yatırılarak banka dekontu diğer belgelerle birlikte Häradsvägen 15, 141 43 Huddinge adresine gönderilecek)

5) Sağlık Raporu (Sadece 65 yaş ve üstündeki kimseler için geçerlidir)

Yaş hesaplamalarında ay ve gün değil, biten yıl esas alınır. Cenaze Fon’u, üyelik başvurusu yapan kişinin üyeliğini kabul etmeme hakkına sahiptir ve bunun için bir gerekçe göstermek mecburiyetinde değildir. Fon üyeliğine başvurusu kabul edilen kişilere üye kartı verilir.

 

Yaş Grupları  “Giriş Ücreti” Tablosu:

Yaş Grubu                                       Giriş Ücreti                     Yıllık Aidat          Toplam Ödenecek Miktar 
18-25 yaş arası  Ücretsiz  350 Sek  350 Sek 
26-35 yaş arası  500 Sek  350 Sek  850 Sek 
36-45 yaş arası  2.000 Sek 350 Sek  2.350 Sek 
46-55 yaş arası  3.500 Sek 350 Sek  3.850 Sek 
55-65 yaş arası   7.000 Sek  350 Sek  7.350 Sek 
66-70 yaş arası  9.000 Sek  350 Sek  9.350 Sek 
71 Yaş ve Üzeri  15.000 Sek 350 Sek  15.350 Sek

Yeni belirlenen giriş ücreti 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerlidir.

 

Not: 18 yaşını doldurmuş olup ailesi ile birlikte kalan öğrenciler herhangi bir geliri olmadığını ibraz etmeleri durumunda 18-25 yaş arası yıllık aidat 200 sek öderler. 04.06.2016 tarih ve 47 sayılı karara istinaden. 

IV. YARARLANMA HAKKI

a) Fon üyeliği giriş aidatının bankaya yatırılmasından 60 (Altmış) gün sonra başlar. Bu bekleme süresi içinde vefat eden kişiler fon hizmetlerinden yararlanamaz, üye giriş ücreti ve aidatı da iade edilmez.

b) Üyelik aidatının havalesinin yapıldığı günü takip eden 3 gün içinde vuku bulabilecek trafik kazası ve tabi afet ölümlerinde 60 gün şartı aranmaz.

c) 18 yaşına kadar anne ve babalar üzerinden fon hizmetlerinden yararlanan çocukların üyeliği 18 yaşını doldurdukları gün düşer. Fon bunun için kendilerine bir duyuru yapma mecburiyeti yoktur. Bu kişilerin yeniden üye olabilmeleri için yeni bir müracaat formu doldurmaları gerekir. Bu kişiler için 60 tam gün bekleme süresi aranmaz, ancak Fon hizmetlerinden yararlanabilmeleri için o yılın yıllık aidatını ödemeleri zorunludur.

d) Fon üyesi bir kimse resmi nikâhlı eşinden boşanırsa, eşinin fon hizmetlerinden yararlanma hakkı sona erer. Söz konusu kişi, boşanmanın gerçekleştiği yıl içerisinde yeni bir kayıt formu ve boşanma belgesi ile birlikte Fon üyeliğine müracaat ettiği takdirde giriş ücretinden ve 60 günlük bekleme süresinden muaf tutulur. Ancak yine de o yılın aidatını ödemek zorundadır.

e) Fon üyesi bir kimse, Türkiye’ye taşınıp belli bir süre sonra İsveç’e yeniden döndüğünde ödemediği yıllara ait aidat borçlarını ödediği takdirde üyelik hakkını yeniden kazanır. 

V. AİDAT YÖNETMELİĞİ

a) Üyelerin, fon hizmetlerinden yararlanabilmeleri için yıllık fon aidatını her yılın 31 Ocak tarihine kadar ödemeleri zorunludur. Üyeler, bu süre içinde aidatı ödemedikleri takdirde hem kendileri hem de aile fertleri fon hizmetlerinden yararlanma hakkını kaybederler.

b) Üç veya daha fazla yıllık aidat borcu olan bir üye, Fon’a yazılı bir “çıkış“ dilekçesi vermediği sürece üyeliğini muhafaza eder, ancak bir vefat durumunda hizmetlerden yararlanamaz. Bu üyenin Fon hizmetlerinden tekrar yararlanma hakkı, birikmiş yıllık aidat borçlarının cezasıyla birlikte banka hesabına yatırıldığı tarihten 60 gün sonra başlar.

c) Birikmiş aidat borcu olan üyenin ve nikâhlı eşinin yeni bir üyelik müracaatı kabul edilmez. Fondan çıkışı yapılan üyenin ve nikâhlı eşinin de yeni üyelik müracaatları kabul edilmez. Bu kişilerin üyelikleri, geçmiş yıllara ait aidat borçlarının tamamını cezasıyla birlikte ödedikleri ve 60 günlük bekleme süresini doldurdukları andan itibaren yeniden başlar.

d) Fon, önceki yılların istatistiki rakamları ve yeni yılın tahmini giderleri doğrultusunda gerekli görürse yıllık aidat ve yeni madde ekleme hakkına sahiptir. Ancak bu durum posta yolu ile üyelere önceden bildirilir.

e) Üye, adres değişmesi veya posta gecikmesi sebebiyle 15 Ocak tarihine kadar yıllık üye aidat mektubunu alamadığı takdirde, Fon’un 0722 52 10 12 veya 08 777 91 34 no’lu telefonunu aramak, aidat miktarını öğrenmek ve 31 Ocak tarihine kadar ödemekle yükümlüdür.

f) Fon üyesi olan kimse ve onun aile fertlerinden biri Fon hizmetlerinden yararlandığı takdirde, ailenin diğer fertleri Fon üyeliklerini 10 yıl süreyle devam ettirmek zorundadır. Aksi takdirde cenaze için yapılan tüm masrafların Fon’a iadesi mecburidir.

g) Bir üye, herhangi bir sebeple Fon’a çıkış verdiğinde ödemiş olduğu üyelik giriş ücreti ve aidatları iade edilmez. 

d) Fon, önceki yılların istatistiki rakamları ve yeni yılın tahmini giderleri doğrultusunda gerekli görürse yıllık aidat ve yeni madde ekleme hakkına sahiptir. Ancak bu durum posta yolu ile üyelere önceden bildirilir.

e) Üye, adres değişmesi veya posta gecikmesi sebebiyle 15 Ocak tarihine kadar yıllık üye aidat mektubunu alamadığı takdirde, Fon’un 0722 52 10 12 veya 08 777 91 34 no’lu telefonunu aramak, aidat miktarını öğrenmek ve 31 Ocak tarihine kadar ödemekle yükümlüdür.

f) Fon üyesi olan kimse ve onun aile fertlerinden biri Fon hizmetlerinden yararlandığı takdirde, ailenin diğer fertleri Fon üyeliklerini 10 yıl süreyle devam ettirmek zorundadır. Aksi takdirde cenaze için yapılan tüm masrafların Fon’a iadesi mecburidir.

g) Bir üye, herhangi bir sebeple Fon’a çıkış verdiğinde ödemiş olduğu üyelik giriş ücreti ve aidatları iade edilmez. 

VI. VEFAT DURUMUNDA

     A.ÜYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI / GEREKLİ BELGELER

a) Cenazenin defni ile ilgili her türlü işlem Fon tarafından görevlendirilen cenaze firması veya kişilerce yapılır. Cenaze sahipleri, Fon’un bilgi ve onayı olmadan herhangi bir cenaze firmasına yetki veremez. Aksi takdirde, maddi-manevi bir sorumluluk kabul edilmez ve ödeme yapılmaz.

b) Üyenin vefatı halinde cenaze sahipleri 0722 52 10 12 veya 08 777 91 34 no’lu telefonu arayarak Fon yetkilisini haberdar etmek ve definin gerçekleştirilebilmesi için gerekli belgeleri cenaze firması temsilcisine teslim etmek zorundadır. Fon, herhangi bir belge eksiliğinden doğabilecek masraflardan sorumluluk kabul etmez.

 Gerekli Belgeler

* Pasaport,

* Nüfus Cüzdanı,

* Ölüm Raporu (aile doktorundan veya nöbetçi doktordan alınmış olmalı)

     B. FON’UN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

a) Vefat eden Fon üyesinin cenaze nakil işleminin yapılabilmesi için bir cenaze firmasını görevlendirmek.

b) Doktor muayenesi tamamlanan ve raporu alınan cenazeyi hastaneden teslim almak (Savcılık “Şüpheli ölüm“ tespiti konan cenazelere el koyacağından, onun izni olmadan cenazenin teslim alınması mümkün değildir)

c) İsveç’te defnedilecek cenazelere “defin izin” belgesi, Türkiye’de defnedilecek olanlara ise “yurtdışı çıkış” belgesi hazırlamak.

d) İsveç’te defnedilecek cenazeyi standartlara uygun bir tabuta yerleştirmek ve mezarlığa naklini sağlamak (Fon, mezar yeri kirası ile ilave masraflardan sorumlu değildir.)

e) Türkiye’de defnedilecek cenazeyi uluslararası standartlara uygun bir tabuta yerleştirip havayolu ile Türkiye’ye nakletmek (Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Sivas, Trabzon, Van havaalanlarına cenazenin indirilmesi mümkündür) ve ardından Türkiye Diyanet Vakfı veya Fon’un görevlendireceği bir başka nakil firması ile defin mahalline kadar götürülmesini temin etmek.

f) Fon merkezine ismi önceden bildirilecek bir refakatçiye THY gidiş-dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti vermek.

g) Resmi makamlar, tatil ve bayram günleri, havayolu şirketleri, grevler, hava muhalefeti ve tabii afetler gibi hususlardan meydana gelebilecek gecikme ve aksaklıklardan Fon sorumlu değildir.

h) Bu Şartname’de hüküm bulunmayan konularda Vakıf Yönetimi tam yetkilidir. Taraflar arasındaki anlaşmazlıklarda Stockholm mahkemeleri yetkilidir. 

VII. İSVEÇ DIŞINDA VEFAT

a) Üye veya Fon hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunan aile fertlerinden biri Türkiye’de vefat ederse cenaze sahipleri cenazelerini kendi imkânları ile defnederler. Vefat tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde merhumun üye numarası, pasaportunun İsveç oturum sayfasının fotokopisi, Nüfus idaresinden alınacak “ölüm kayıt örneği“ (Formül C) ve para havalesinin yapılacağı banka bilgileri bir dilekçe ile Fon’a ulaştırıldığı takdirde merhumun eşine veya kanuni mirasçılarından birine 7.500:- Sek ödenir.

b) Üye veya fon hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunan aile fertlerinden biri İsveç veya Türkiye dışında başka bir ülkede vefat ederse cenaze sahipleri kendi imkânları ile cenazeyi defnederler. Vefat tarihinden itibaren 6 ay içinde merhumun üye numarası, pasaportunun İsveç oturum sayfasının fotokopisi, Nüfus idaresinden alınan “ölüm kayıt örneği“ (Formül C) ve paranın havale edileceği banka bilgileri bir dilekçe ile 6 ay içerisinde Fon’a ulaştırıldığı takdirde merhumun eşine veya kanuni mirasçılarından birine 12.000:- Sek ödenir.

c) Cenaze sahiplerine belirtilen meblağların dışında bir ek ödeme yapılmaz.

VIII. BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

a) Üyenin veya fon hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunan aile fertlerinin medeni halleri, yeni doğan çocukları, adresleri ve banka bilgilerinde bir değişiklik olduğu takdirde bunun en geç 15 gün içerisinde Fon’a yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Fon, aksi bir durumda hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

b) Fon, “Şartname“ şartlarını taşımadıkları halde hizmetlerden yararlanabilmek için yalan beyanla kayıt yaptıranlar ile buna aracı olanlar hakkında gerekli yasal işlemlere başvurma hak ve yetkisine sahiptir. Bu kişilere yapılan haksız ödemeler geri alınır.

 

Değerli Üyelerimiz, 

Fonumuzun kuruluş amacı, İsveç’te yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile İsveç vatandaşı statüsündeki Müslümanların, Şartname’de (http://www.diyanet.se/cenazefonu) yazılı hususları zamanında yerine getirdikleri takdirde, İsveç’te vefat etmeleri halinde cenazelerinin İslami kurallara göre teçhiz ve tekfininin yapılabilmesi için, resmi işlemlerini tamamlamak, Türkiye veya İsveç’te defnini sağlamak ve bu işlemlerden doğacak masrafları imkânlar ölçüsünde karşılamaktır.

Sizin varlığınızdan, yakın ilginizden aldığımız güç ve enerjiyle hizmet ağımızı daha da genişletmek, hizmet kalitemizi daha da yükseltmek öncelikli hedefimizdir. En acılı günlerinizde acınızı yürekten paylaşmayı, cenaze hizmetimizle sizleri memnun etmeyi vazgeçilmez bir sorumluluk olarak kabul eden Cenaze Fonumuz,  ilkeli ve şeffaf bir Cenaze fonu olmak noktasında da son derece hassastır. Bu amaçla, aşağıya 2016 yılı faaliyet ve ekonomi bilançomuzu bilgilerinize sunarken 2016 yılı içinde vefat eden üyelerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. 

Cenaze Fonumuzun kurulduğu günden bu yana 50 yaş altındaki vatandaşlarımızın üyelik aidatı ödemeden sadece yıllık aidatı ödeyerek üye olmalarını kapsayan kampanya 01-01-2017 tarih itibariyle son bulacaktır. Cenaze Fonu Şartnamesinde Vakıf Yönetim Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikler ile birlikte Şartnamenin son hali ekte sizlerin bilgisine sunulmuştur. Bu güne kadar olduğu gibi üyelik aidatı aile başı 350 SEK olarak devam etmektedir.

2016 yılı içerisinde Cenaze Fonumuza üye olan derneklerimiz arasında yer alan Rinkeby Camiinin masraflarına yardımcı olmak üzere 89.700 SEK yardım yapılmıştır. Siz değerli üyelerimizin katkılarıyla ortaya çıkan katma değerin artmasıyla birlikte fonumuz daha da güçlenecek ve İsveç genelinde yürütülen hizmetler fonumuz marifetiyle en güçlü şekilde desteklenecektir.

2017 yılının sağlık, huzur, başarı ve afiyet içinde geçmesini niyaz ediyoruz.

01.11.2015 – 31.10.2016 Tarihleri Arasında Vefat Eden Cenaze Fonu Üyelerimiz:

 

 

      Ad-Soyad:                                                     Tarih:

1.       Mehmet KAYA                                          09.12.2015

2.       İsmahan VURAL                                     23.12.2015

3.       Davut DEMİRKIRAN                              30.12.2015

4.       Ayşe AKINCI                                            31.01.2016

5.       Mehmet Ali KILIÇ                                    13.03.2016

6.       Ayhan KILIÇASAN                                  17.07.2016

7.       Hatice KULLAY                                        22.07.2016

8.       Hüsne SEVGİ                                          14.08.2016

9.       Aysel ZENGİN                                         26.08.2016

10.    Mustafa ARISEVEN                               16.09.2016

11.    A. Mustafa DEMİRCİOĞLU                  31.10.2016

12.    2 İsimsiz yeni doğmuş bebek

 

01.11.2015 – 31.10.2016 Tarihleri Arası Yılı Ekonomik Bilançomuz:

·                                    2015 yılından devreden miktar                                      :    + 1.931.015 Sek

·                                    2016 yılı toplanan miktar                                                 :    +    946.909 Sek

·                                    Toplam Miktar                                                                   :    + 2.877.924 Sek

·                                    2016 yılı Cenazeler için yapılan harcamalar               :     -    466.123 Sek

·                                    Hesapta Kalan Miktar                                                    :    + 2.411.801 Sek

 

Üyelik Bilgilerinin Güncellenmesi

 

Değerli Üyemiz,

Üyelik bilgilerinizde yıl içerisinde gerçekleşen değişiklikleri Cenaze Fonuna bildirme yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Üyelik bilgilerinde değişiklik olan üyelerimiz Fonumuza bildirmediği takdirde oluşabilecek aksaklıklardan Cenaze Fonumuz sorumluluk kabul etmemektedir. Bu sebeple, ev telefonu, cep telefonu, ev adresi, yeni doğan çocuklar, evlilik veya boşanmaların telefon veya e-posta yoluyla Fonumuza bildirilmesi gerekmektedir. İlginizden dolayı teşekkür ederiz.

 

İsveç Diyanet Vakfı

Cenaze Nakli Yardımlaşma Fonu

Fonumuzun kuruluş amacı, İsveç’te yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile İsveç vatandaşı statüsündeki Müslümanların, Şartname’de (http://www.diyanet.se/cenazefonu) yazılı hususları zamanında yerine getirdikleri takdirde, İsveç’te vefat etmeleri halinde cenazelerinin İslami kurallara göre teçhiz ve tekfininin yapılabilmesi için, resmi işlemlerini tamamlamak, Türkiye veya İsveç’te defnini sağlamak ve bu işlemlerden doğacak masrafları imkânlar ölçüsünde karşılamaktır.

Sizin varlığınızdan, yakın ilginizden aldığımız güç ve enerjiyle hizmet ağımızı daha da genişletmek, hizmet kalitemizi daha da yükseltmek öncelikli hedefimizdir. En acılı günlerinizde acınızı yürekten paylaşmayı, cenaze hizmetimizle sizleri memnun etmeyi vazgeçilmez bir sorumluluk olarak kabul eden Cenaze Fonumuz,  ilkeli ve şeffaf bir Cenaze fonu olmak noktasında da son derece hassastır. Bu amaçla, aşağıya 2015 yılı faaliyet ve ekonomi bilançomuzu bilgilerinize sunarken 2015 yılı içinde vefat eden üyelerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. 

2015 yılı içerisinde Cenaze Fonumuza üye olan derneklerimiz arasında yer alan Rinkeby Camiinin masraflarına yardımcı olmak üzere 100.000 SEK, Göteborg Camiinin masraflarına yardımcı olmak üzere 48.500 SEK Cenaze fonundan yardım yapılmıştır. Ayrıca; cenaze fonumuza üye olması nedeniyle Flemingsberg Camiinin halılarının ücreti olan 54.940 SEK Müşavirliğimiz tarafından karşılanmış ve cemaatimizin hizmetine sunulmuştur. Siz değerli üyelerimizin katkılarıyla ortaya çıkan katma değerin artmasıyla birlikte fonumuz daha da güçlenecek ve İsveç genelinde yürütülen hizmetler fonumuz marifetiyle en güçlü şekilde desteklenecektir.

2016 yılının sağlık, huzur, başarı ve afiyet içinde geçmesini niyaz ediyoruz.

 

01.11.2014 – 31.10.2015 Tarihleri Arasında Vefat Eden Cenaze Fonu Üyelerimiz:

2015 YILINDA VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ

SN

ADI SOYADI

VEFAT TARİHİ

1

Fatma DEMİREL

13.11.2014

2

Melek DEMİRKIRAN

04.12.2014

3

Arapkız TIRPAN

25.02.2015

4

Hafize ERDOĞDU

07.05.2015

5

Aydın YILDIZ

31.07.2015

6

Basey DEMİRKIRAN

15.07.2015

7

Asiye ACAR

07.09.2015

8

İsmail BARAN

28.09.2015

9

Mehmet DALBUDAK

23.10.2015

10

Mahinur AKMAN

19.10.2015

 

01.11.2014 – 31.10.2015 Tarihleri Arası Yılı Ekonomik Bilançomuz:

2014 yılından devreden miktar                                    :    + 1.306.436 Sek

2015 yılı toplanan miktar                                               :    + 1.030.691 Sek

Toplam Miktar                                                                 :    + 2.337.127 Sek

2015 yılı Cenazeler için yapılan harcamalar             :     -    406.115 Sek

Hesapta Kalan Miktar                                                  :    + 1.931.015 Sek

 

 

Üyelik Bilgilerinin Güncellenmesi

 

Değerli Üyemiz,

Üyelik bilgilerinizde yıl içerisinde gerçekleşen değişiklikleri Cenaze Fonuna bildirme yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Üyelik bilgilerinde değişiklik olan üyelerimiz Fonumuza bildirmediği takdirde oluşabilecek aksaklıklardan Cenaze Fonumuz sorumluluk kabul etmemektedir. Bu sebeple, ev telefonu, cep telefonu, ev adresi, yeni doğan çocuklar, evlilik veya boşanmaların telefon veya e-posta yoluyla Fonumuza bildirilmesi gerekmektedir. İlginizden dolayı teşekkür ederiz.

 

İsveç Diyanet Vakfı

Cenaze Nakli Yardımlaşma Fonu

Fonumuzun kuruluş amacı, İsveç’te yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile İsveç vatandaşı statüsündeki Müslümanların, Şartname’de (http://www.diyanet.se/cenazefonu) yazılı hususları zamanında yerine getirdikleri takdirde, İsveç’te vefat etmeleri halinde cenazelerinin İslami kurallara göre teçhiz ve tekfininin yapılabilmesi için, resmi işlemlerini tamamlamak, Türkiye veya İsveç’te defnini sağlamak ve bu işlemlerden doğacak masrafları imkânlar ölçüsünde karşılamaktır.

Sizin varlığınızdan, yakın ilginizden aldığımız güç ve enerjiyle hizmet ağımızı daha da genişletmek, hizmet kalitemizi daha da yükseltmek öncelikli hedefimizdir. En acılı günlerinizde acınızı yürekten paylaşmayı, cenaze hizmetimizle sizleri memnun etmeyi vazgeçilmez bir sorumluluk olarak kabul eden Cenaze Fonumuz,  ilkeli ve şeffaf bir Cenaze fonu olmak noktasında da son derece hassastır. Bu amaçla, aşağıya 2017 yılı faaliyet ve ekonomi bilançomuzu bilgilerinize sunarken 2017 yılı içinde vefat eden üyelerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.   

2017 yılı içerisinde Cenaze Fonumuza üye olan derneklerimiz arasında yer alan Rinkeby Camiinin masraflarına yardımcı olmak üzere yardımlarımız devam etmektedir. Siz değerli üyelerimizin katkılarıyla ortaya çıkan katma değerin artmasıyla birlikte fonumuz daha da güçlenecek ve İsveç genelinde yürütülen hizmetler fonumuz marifetiyle en güçlü şekilde desteklenecektir.

2018 yılının sağlık, huzur, başarı ve afiyet içinde geçmesini niyaz ediyoruz.

 

01.11.2016 – 01.11.2017 Tarihleri Arasında Vefat Eden Cenaze Fonu Üyelerimiz:

 

 

      Ad-Soyad:                                           Tarih:

1.       Recep KADİROĞLU                          07.12.2016

2.       Havva Kadın TÜMAYER                 23.12.2016

3.       Mustafa ŞENER                                 26.12.2016

4.       İsimsiz BEBEK                                   18.01.2017

5.       Mercan GENÇ                                      24.01.2017

6.       Bayram ASLAN                                  07.03.2017

7.       Yusuf ULUSOY                                 05.02.2017

8.       İsmail KALENDER                             10.03.2017

9.       Agah PEKTAŞ                                    16.06.2017

10.    Mehriban CEYLAN                            17.08.2017

11.    Hasibe YİĞİN                                      05.10.2017

12.    Talip ER                                                26.10.2017

 

 

01.11.2015 – 30.11.2016 Tarihleri Arası Yılı Ekonomik Bilançomuz:

·                     2016 yılından devreden miktar                           :    + 2.411.801 Sek

·                     2017 yılı toplanan miktar                                  :    + 1.033.944 Sek  

·                     Toplam Miktar                                                :    + 3.445.745 Sek

·                     2017 yılı Cenazeler için yapılan harcamalar       :     -    301.109 Sek

·                     Hesapta Kalan Miktar                        :    + 3.144.636 Sek

 

 

Üyelik Bilgilerinin Güncellenmesi

Değerli Üyemiz,

Üyelik bilgilerinizde yıl içerisinde gerçekleşen değişiklikleri Cenaze Fonuna bildirme yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Üyelik bilgilerinde değişiklik olan üyelerimiz Fonumuza bildirmediği takdirde oluşabilecek aksaklıklardan Cenaze Fonumuz sorumluluk kabul etmemektedir. Bu sebeple, ev telefonu, cep telefonu, ev adresi, yeni doğan çocuklar, evlilik veya boşanmaların telefon veya e-posta yoluyla Fonumuza bildirilmesi gerekmektedir. İlginizden dolayı teşekkür ederiz. 

Fonumuzun kuruluş amacı, İsveç’te yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile İsveç vatandaşı statüsündeki Müslümanların, Şartname’de (http://www.diyanet.se/cenazefonu) yazılı hususları zamanında yerine getirdikleri takdirde, İsveç’te vefat etmeleri halinde cenazelerinin İslami kurallara göre teçhiz ve tekfininin yapılabilmesi için, resmi işlemlerini tamamlamak, Türkiye veya İsveç’te defnini sağlamak ve bu işlemlerden doğacak masrafları imkânlar ölçüsünde karşılamaktır.
Sizin varlığınızdan, yakın ilginizden aldığımız güç ve enerjiyle hizmet ağımızı daha da genişletmek, hizmet kalitemizi daha da yükseltmek öncelikli hedefimizdir. En acılı günlerinizde acınızı yürekten paylaşmayı, cenaze hizmetimizle sizleri memnun etmeyi vazgeçilmez bir sorumluluk olarak kabul eden Cenaze Fonumuz,  ilkeli ve şeffaf bir Cenaze fonu olmak noktasında da son derece hassastır. Bu amaçla, aşağıya 2018 yılı faaliyet ve ekonomi bilançomuzu bilgilerinize sunarken 2018 yılı içinde vefat eden üyelerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.   
2018 yılı içerisinde Cenaze Fonumuza üye olan derneklerimiz arasında yer alan Rinkeby Camiinin masraflarına yardımcı olmak üzere yardımlarımız devam etmektedir. Siz değerli üyelerimizin katkılarıyla ortaya çıkan katma değerin artmasıyla birlikte fonumuz daha da güçlenecek ve İsveç genelinde yürütülen hizmetler fonumuz marifetiyle en güçlü şekilde desteklenecektir.
2019 yılının sağlık, huzur, başarı ve afiyet içinde geçmesini niyaz ediyoruz. 
 
01.11.2017– 15.10.2018 Tarihleri Arasında Vefat Eden Cenaze Fonu Üyelerimiz:
1. Ahmet Şekip Ayhan
2. Ayşe Demirtaş
3. Yusuf Ulusoy
4. Gülüzar Ulusoy
5. Fadime Köylüoğlu
6. Ayşe Esenbay
7. İhsan Küçük
8. Cevdet Türkkan
9. Azime Pek
10. Mehmet Dölek
11. Havana Tırpan
12. D.Emir Evgin
13. Tahsin İzgi
 
 
01.11.2017 – 01.10.2018 Tarihleri Arası Yılı Ekonomik Bilançomuz:
2017 yılından devreden miktar + 3.144.276 Sek
2018 yılı toplanan miktar + 1.018.930 Sek 
Toplam Miktar + 4.163.206 Sek 
2018 yılı Cenazeler için yapılan harcamalar  -    713.508 Sek
Hesapta Kalan Miktar + 3.449.698 Sek

 

 

Fonumuzun kuruluş amacı, İsveç’te yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile İsveç vatandaşı statüsündeki Müslümanların, Şartname’de (http://www.diyanet.se/cenazefonu) yazılı hususları zamanında yerine getirdikleri takdirde, İsveç’te vefat etmeleri halinde cenazelerinin İslami kurallara göre teçhiz ve tekfininin yapılabilmesi için, resmi işlemlerini tamamlamak, Türkiye veya İsveç’te defnini sağlamak ve bu işlemlerden doğacak masrafları imkânlar ölçüsünde karşılamaktır.
 
Sizin varlığınızdan, yakın ilginizden aldığımız güç ile hizmet ağımızı daha da genişletmek, hizmet kalitemizi daha da yükseltmek öncelikli hedefimizdir. En acılı günlerinizde acınızı yürekten paylaşmayı, cenaze hizmetimizle sizleri memnun etmeyi vazgeçilmez bir sorumluluk olarak kabul eden Fonumuz,  ilkeli ve şeffaf bir Cenaze Fonu olmak noktasında da son derece hassastır. Bu amaçla, aşağıya 2019 yılı faaliyet ve hesap bilançomuzu bilgilerinize sunarken 2019 yılı içinde vefat eden üyelerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.   
 
2019 yılı içerisinde Cenaze Fonumuza üye olan derneklerimizin camilerine maddi yardımlarımız devam etmektedir. Siz değerli üyelerimizin katkılarıyla ortaya çıkan katma değerin artmasıyla birlikte fonumuz daha da güçlenecek ve İsveç genelinde yürütülen hizmetler fonumuz marifetiyle en güçlü şekilde desteklenecektir.
2020 yılının sağlık, huzur, başarı ve afiyet içinde geçmesini temenni ediyoruz. 
 
15.10.2018– 15.10.2019 Tarihleri Arasında Vefat Eden Cenaze Fonu Üyelerimiz:
1.Nazile ÖRDEKÇİOĞLU 2.Raziye UYGUR
3.Rahime PEKTAŞ 4.Emin SİRİMSİ
7.Fatma KALE 6.Hava İBİSAF
8.Rabia CÖRÜT 8.Havva KILIÇ
9.Hasan Hüseyin PEKŞEN 10.Yeni Doğmuş Bebek 
11.Yeni Doğmuş Bebek  
 
 
 
01.10.2018 – 01.10.2019 Tarihleri Arası Yılı Ekonomik Bilançomuz:
2018 yılından devreden miktar + 3.449.698 Sek
2019 yılı toplanan miktar + 1.066.323 Sek  
Toplam Miktar + 4.516.021 Sek 
2019 yılı Cenazeler için yapılan harcamalar  -     405.757 Sek
Hesapta Kalan Miktar +  4.110.264 Sek

 

Üyelik Bilgilerinin Güncellenmesi
Değerli Üyemiz, 
Üyelik bilgilerinizde yıl içerisinde gerçekleşen değişiklikleri Cenaze Fonuna bildirme yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Üyelik bilgilerinde değişiklik olan üyelerimiz Fonumuza bildirmediği takdirde oluşabilecek aksaklıklardan Cenaze Fonumuz sorumluluk kabul etmemektedir. Bu sebeple, ev telefonu, cep telefonu, ev adresi, yeni doğan çocuklar, evlilik veya boşanmaların telefon veya e-posta yoluyla Fonumuza bildirilmesi gerekmektedir. İlginizden dolayı teşekkür ederiz. 
 
İsveç Diyanet Vakfı
Cenaze Nakli Yardımlaşma Fonu

  

2013 YILINDA VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ

SN

ADI SOYADI

VEFAT TARİHİ

1

Mert UZEL

26.04.2013

2

Halil KÖKTAŞ

13.05.2013

3

Mehmet VURAL

17.05.2013

4

İbrahim ÇELİK

07.06.2013

5

Fardın Ahmed MOHAMMED

03.07.2013

 

 

2014 YILINDA VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ

SN

ADI SOYADI

VEFAT TARİHİ

1

Şerife GÜRBÜZ

18.12.2014

2

Kemal ÜNVER

28.01.2014

3

Mehmet DEMİREL

31.01.2014

4

Zahide ÇORBA 

18.02.2012

5

Altan ERER

17.03.2013

6

Behiye BATTI

02.04.2014

7

Orhan KILINCALP

04.06.2014

8

Cebrail ZENGİN

23.08.2014

9

Emine DEMİRCİOĞLU

04.10.2014

 

2015 YILINDA VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ

SN

ADI SOYADI

VEFAT TARİHİ

1

Fatma DEMİREL

13.11.2014

2

Melek DEMİRKIRAN

04.12.2014

3

Arapkız TIRPAN

25.02.2015

4

Hafize ERDOĞDU

07.05.2015

5

Aydın YILDIZ

31.07.2015

6

Basey DEMİRKIRAN

15.07.2015

7

Asiye ACAR

07.09.2015

8

İsmail BARAN

28.09.2015

9

Mehmet DALBUDAK

23.10.2015

10

Mahinur AKMAN

19.10.2015