Cenaze Fonunun Amacı

II. FON’UN AMACI

İsveç’te yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile İsveç vatandaşı statüsündeki Müslümanların, Şartname ’de yazılı şartları zamanında yerine getirdikleri takdirde, İsveç’te vefat etmeleri halinde cenazelerinin İslami kurallara göre techiz ve tekfininin yapılabilmesi için, resmi işlemlerini tamamlamak, Türkiye veya İsveç’te defnini sağlamak ve bu işlemlerden doğacak masrafları imkânlar ölçüsünde karşılamaktır. Fon, risk payını geçmeyecek şekilde İDV tüzüğündeki esaslar çerçevesinde faaliyet gösteren dernek ve kuruluşlara yardım yapabilir, kendi hizmet ve faaliyet alanını geliştirmek amacıyla yatırım yapabilir. Söz konusu yardım ve yatırım kararlarının alınmasında ve miktarların belirlenmesinde karar mercii Vakıf Yönetim Kurulu’dur. 

Aktif Ziyaretçi : 2
Dün Tekil : 67
Bugün Tekil : 51
Toplam Tekil : 21363