Aidat Yönetmeliği

V. AİDAT YÖNETMELİĞİ

a) Üyelerin, fon hizmetlerinden yararlanabilmeleri için yıllık fon aidatını her yılın 31 Ocak tarihine kadar ödemeleri zorunludur. Üyeler, bu süre içinde aidatı ödemedikleri takdirde hem kendileri hem de aile fertleri fon hizmetlerinden yararlanma hakkını kaybederler.

b) Üç veya daha fazla yıllık aidat borcu olan bir üye, Fon’a yazılı bir “çıkış“ dilekçesi vermediği sürece üyeliğini muhafaza eder, ancak bir vefat durumunda hizmetlerden yararlanamaz. Bu üyenin Fon hizmetlerinden tekrar yararlanma hakkı, birikmiş yıllık aidat borçlarının cezasıyla birlikte banka hesabına yatırıldığı tarihten 60 gün sonra başlar.

c) Birikmiş aidat borcu olan üyenin ve nikâhlı eşinin yeni bir üyelik müracaatı kabul edilmez. Fondan çıkışı yapılan üyenin ve nikâhlı eşinin de yeni üyelik müracaatları kabul edilmez. Bu kişilerin üyelikleri, geçmiş yıllara ait aidat borçlarının tamamını cezasıyla birlikte ödedikleri ve 60 günlük bekleme süresini doldurdukları andan itibaren yeniden başlar.

d) Fon, önceki yılların istatistiki rakamları ve yeni yılın tahmini giderleri doğrultusunda gerekli görürse yıllık aidat ve yeni madde ekleme hakkına sahiptir. Ancak bu durum posta yolu ile üyelere önceden bildirilir.

e) Üye, adres değişmesi veya posta gecikmesi sebebiyle 15 Ocak tarihine kadar yıllık üye aidat mektubunu alamadığı takdirde, Fon’un 08 777 91 34 no’lu telefonunu aramak veya svenskaislamstiftelsen@hotmail.com  mail adresinden fon merkezine ulaşmak, aidat miktarını öğrenmek ve 31 Ocak tarihine kadar ödemekle yükümlüdür.

f) Fon üyesi olan kimse ve onun aile fertlerinden biri Fon hizmetlerinden yararlandığı takdirde, ailenin diğer fertleri Fon üyeliklerini 10 yıl süreyle devam ettirmek zorundadır. Aksi takdirde cenaze için yapılan tüm masrafların Fon’a iadesi mecburidir.

g) Bir üye, herhangi bir sebeple Fon’a çıkış verdiğinde ödemiş olduğu üyelik giriş ücreti ve aidatları iade edilmez. 

 

Aktif Ziyaretçi : 1
Dün Tekil : 67
Bugün Tekil : 50
Toplam Tekil : 21362